Enligt text som medföljde bilden: "Lysekil." ::

  • Tags

1 comment

  • De fyra husen till höger har adrsser på Gamla Strandgatan, Gsg 35 och 33. Det stora huset som skymtar närmast till höger har adressen Gsg 37. Knuth Hansson betecknar husen XII, XI X och IX (från höger räknat), se hans bok bok om Lysekil, sid 42, samt bild på pärmens insida.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to