• Noteringar som medföljde bilden: "Fotodokumentation av fotograf Bertil Quirin, Pl. 5125, 440 33 Harestad, tel. 0303-215 26, TAISTO, lab. 031-13 79 16. Bilder från Richters i Fjällbacka."

Se även i Rapporten "Bohusläns samhälls- och näringsliv. 4. KONSERVINDUSTRIN" 
sid 91. En del av bilderna illustrerar boken. 

Vi har 6 kontaktkartor och ett flertal kopior i olika storlekar. På baksidan av några av kopiorna står Bertil Quirins namn stämplat.
    Photo: Quirin, Bertil / Bohusläns museum

Noteringar som medföljde bilden: "Fotodokumentation av fotograf Bertil Quirin, Pl. 5125, 440 33 Harestad, tel. 0303-215 26, TAISTO, lab. 031-13 79 16. Bilder från Richters i Fjällb...

Samtidigt förvärvat: Arkiv: M7D

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to