• Lindragen färja, Ängsösund, Ängsö socken, Västmanland
    Photo: Willmanson, Anders / Enköpings museum

Lindragen färja, Ängsösund, Ängsö socken, Västmanland

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to