• Axtorna. Eskilgårds skvaltkvarn ligger i ett öppet landskap vid Myrbäcken som rinner ut i Högvadsån. Byggnadens exakta ålder är okänd. Den är troligen från 1700-talet eller 1800-talets första hälft. Kvarnen tillhörde gården Axtorna 1 och var husbehovskvarn för gården. Genom en omläggning av vattenflödet på 1880-talet kom kvarnen att sakna regelbundet vattentillflöde och utnyttjades därefter endast sporadiskt vid höst och vårflod. Den iordingställdes dock vid 1:a världskriget, då den malde råg till husbehov.
    Photo: Hellman / Hallands Konstmuseum
  • Axtorna. Eskilgårds skvaltkvarn ligger i ett öppet landskap vid Myrbäcken som rinner ut i Högvadsån. Byggnadens exakta ålder är okänd. Den är troligen från 1700-talet eller 1800-talets första hälft. Kvarnen tillhörde gården Axtorna 1 och var husbehovskvarn för gården. Genom en omläggning av vattenflödet på 1880-talet kom kvarnen att sakna regelbundet vattentillflöde och utnyttjades därefter endast sporadiskt vid höst och vårflod. Den iordingställdes dock vid 1:a världskriget, då den malde råg till husbehov.
    Photo: Hellman / Hallands Konstmuseum
  • Axtorna. Eskilgårds skvaltkvarn ligger i ett öppet landskap vid Myrbäcken som rinner ut i Högvadsån. Byggnadens exakta ålder är okänd. Den är troligen från 1700-talet eller 1800-talets första hälft. Kvarnen tillhörde gården Axtorna 1 och var husbehovskvarn för gården. Genom en omläggning av vattenflödet på 1880-talet kom kvarnen att sakna regelbundet vattentillflöde och utnyttjades därefter endast sporadiskt vid höst och vårflod. Den iordingställdes dock vid 1:a världskriget, då den malde råg till husbehov.
    Photo: Hellman / Hallands Konstmuseum

Eskilgårds skvaltkvarn

1 comment

  • Skvaltkvarnen står ännu kvar och vårdas av hembygdsföreningen. Eskilsgård ligger i Axtorna by.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to