Flygfotografi över stadsdelen Nacksta under uppförande, 1970. Östra delen med hyresbostäder, etapp 1, uppfördes av AB Sudnsvallsbyggen mellan 1967 och 1971. Höghuset i kv Vetet 5, ...

1 comment

  • Nacksta under öppbyggnad. Anders Anderssons hus finns kvar med de björkar som nu finns vid badet i Nacksta

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to