Kulturmiljöinventering.

2 comments

  • Gården byggdes av änkemannen Erik Eriksson 1936. Det var den största gården i byn, Västanå 1:20

  • Till vänster syns den före detta byskolan, byggd någon gång under de första åren på 1900-talet. Numera är huset privatbostad.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to