Ur Paul Lindgrens och Helge Höglunds Södermalmsinventering, genomförd 1963 på uppdrag av Hallström & Nisses.

1 comment

  • Jag tror att detta är Bergsgatan 39, Cederbladska huset.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to