Före detta Solängs plantskola (150 arter), nu plantering i Kållered centrum 1991.

Bildtyp: s/v, n, O, Format: Småbild cm

2 comments

  • Solängs Plantskola uppfördes och drevs av trädgårdsmästare Oskar Larsson f 1893 i Skåne d 1979, som tidigare arbetat i Papyrus plantskola.

    Oskar köpte en åker omkring 1930 och uppförde där ett boningshus -sk färdigmonterat Borohus, och växthus. Han hade 10.000 tals olika växtarter i sin trädgård. Runt hela trädgården växte en häck. Hustrun Gertrud dog 1934 kort efter flyttningen till Kållered. Makarna hade inga barn - Oskar testamenterade sin egendom till Pingstförsamlingen i Kållered som han tillhört sedan 1930-talet. Kållereds centrum ligger idag på plantskolans plats och.

  • Tack för kommentaren.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to