• Värdebrevbärare samlade utanför postkontoret Stockholm 1 år  1942. I mitten (i vit uniform) K Albin Ward. (Minnesinsamlingen  - 286).
    Photo: Postmuseum

Värdebrevbärare samlade utanför postkontoret Stockholm 1 år 1942. I mitten (i vit uniform) K Albin Ward. (Minnesinsamlingen - 286).

  • Tags Värdebrevbärare

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to