Bild nr 02 - Invid Tuna gamla tomt fr SO. E4 sträckning enl Vägverkets förslag. Bild nr 03 - som i bild nr 02 men något närmare fornlämningen. Infoskylten syns i mitten av bilden.B...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to