Bilder från maj -89. Gunnebo slott. En bild på stenmuren och precis utanför är det en blomsterrabatt planterad. Man ser också en bit av skogen och andra blomsterodlingar.

Bildtyp: K, Format: 10 x 15 cm

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to