Bilder från maj -89. Gunnebo slott. En bild på stenmuren och precis utanför är det en blomsterrabatt planterad. Man ser också en bit av skogen och andra blomste

Bildtyp: K, Format: 10 x 15 cm

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to