Färja vid Hedesundaön. Sektion visande spant, klinkbordläggning och köl.

Övrigt: Gästrikland, Gästriklands Ö. tgl. Hedesunda.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to