Hamnen sedd från sjöfartsmuseets bryggtak. Yttre delen med piren. Foto N Nilsson juni 1962. Skåne, Malmöhus län, Jonstorps socken, Svanshall.

Order this image

Share to