Göteborgs Örlogsdepå. HM Hjvb 384. Underhållsarbete. Däckshuset, innehållande befälhavarens hytt, målas. Fil lic Gunnar Jonssons undersökningsresa till västkusten juni 1940. 108.

Fartyg: HJVB 384

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Order this image

Share to