"Sätta till bordvägsgång" på backen till Isländskt fiskefartyg under byggnad. Sedan bordet pressats in med hjälp av en "bändhake" och fästs med tvingar slås en "hake" in i spantet,...

Order this image

Share to