Foto i svartvitt visande lastångfartyget "LOUIS DE GEER" av Norrköping i Köpenhamn under 1930-talet.

Order this image

Share to