Foto i svartvitt visande lastångfartyget "SIGRUN" av Middelfart, i Köpenhamn troligen under 1930-talet.

Order this image

Share to