Foto i svartvitt visande tankångfartyget "DANIA" av Nyborg under gång i farvattnen kring Köpenhamn under 1930-talet.

Order this image

Share to