Foto i svartvitt visande lastångfaryget "EDV. NISSEN" av Köpenhamn vid kaj i Köpenhamn under 1930-talet.

Order this image

Share to