• Bryggor avståndsmätare eldledning LV-pjäser m.m. på pansarskeppet Gustaf V (1944).
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Bryggor avståndsmätare eldledning LV-pjäser m.m. på pansarskeppet Gustaf V (1944).

Fartyg: GUSTAF V

Bredd över allt 18,63 meter

Längd över allt 120 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1918-1922

Varv: Kockums

Share to