Träkumla kyrka, Gotland Interiör Svensk arkitektur: kyrkor, herrgårdar med mera fotograferade av Arkitekturminnesföreningen 1908-23.

Share to