Stockholms Enskilda Bank Interiör, arkad med kolonner på övre våningsplan öppen mot banhallen.

Fotograf troligen: C G Rosenberg.

Share to