General Motors Nordiska AB vid Södra Hammarbyhamnen Entre med utställd bil Interiör

GENERAL MOTORS, VATTENRESRESERVOAR TALLKROGEN, KONSERHUSET "GRYTGJUTAREN"Enligt liggaren är fotodatum 1955-11-11, enligt fotopärmen 1955-11-07.

2 comments

  • Hej !

    Mitt namn är Lars-Olof Löfström jag är sedan många år samlare och intresserad av GM Nordiska material.

    Jag har och kan en hel del om denna byggnad. Det är inte fotograferat vid Värtan som det står utan i Södra Hammarbyhamnen. Mitt för där numera snabbspårvägens hållplats Mårtensdal ligger.

  • Hej Lars-Olof

    Tack för din kommentar. Vi kan nu tack vare dig komplettera informationen i databasen och uppdaterar på webben inom ett dygn.

    Vänliga hälsningar

Share to