Menu 0
Close
  • villa Ahnborg
Interiör med danska hantverksmöbler
    Photo: Sundahl, Sune / Arkitektur- och designcentrum Public domain mark (CC pdm)

villa Ahnborg Interiör med danska hantverksmöbler

Arkitekterna SAR Erik Ahnborg och Hans Trygg har på Lidingön byggt var sin villa av monteringsfärdiga betongelement. Villorna uppfördes sommaren 1955 av Nya Asfalt AB i Stockholm, som även tillverkat betongelementen. Byggnadsmetoden demonstrerades på Helsingborgsutställningen 1955. (Informationen hämtad från Hem i Sverige, 1956).

Photographer

  • Tags

+ Add


Do you want to use the image?

Order image

0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order image