villa Ahnborg Interiör med danska hantverksmöbler

Arkitekterna SAR Erik Ahnborg och Hans Trygg har på Lidingön byggt var sin villa av monteringsfärdiga betongelement. Villorna uppfördes sommaren 1955 av Nya Asfalt AB i Stockholm, som även tillverkat betongelementen. Byggnadsmetoden demonstrerades på Helsingborgsutställningen 1955. (Informationen hämtad från Hem i Sverige, 1956).

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to