villa Sundahl Exteriör, trädgårdsfasaden av professor Eskil Sundahls villa. Trädskuggor i förgrunden

  • Tags

Share to