• S/S Motala Express vid Visingsö den 9-10 augusti år 1986. Braheskolan 350års jubilerar.
Fartyget går sträckan Jönköping - Gränna - Visingsö - Askersund dessa dagar.
    Photo: Sjödin, Folke / Sjöhistoriska museet
  • S/S Motala Express vid Visingsö den 9-10 augusti år 1986. Braheskolan 350års jubilerar.
Fartyget går sträckan Jönköping - Gränna - Visingsö - Askersund dessa dagar.
    Photo: Sjödin, Folke / Sjöhistoriska museet

S/S Motala Express vid Visingsö den 9-10 augusti år 1986. Braheskolan 350års jubilerar. Fartyget går sträckan Jönköping - Gränna - Visingsö - Askersund dessa dagar.

Select the images you want to order

Share to