• Foto i färg visande passagerarmotorfartyget S:t Erik av Stockholm vid Strandvägskajen i Stockholm 1974.
    Photo: Frykenstam, B. / Sjöhistoriska museet

Foto i färg visande passagerarmotorfartyget S:t Erik av Stockholm vid Strandvägskajen i Stockholm 1974.

Order this image

Share to