Minor klargjorda för övningsfällning på jagaren.

Fartyg: MJÖLNER

Bredd över allt 8,1 meter

Längd över allt 78 meter

Reg. Nr.: 32, 76

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1942

Varv: Eriksbergs MV

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to