Skärgårdsångaren SALTSJÖN på ingående tur mot Stockholm. Bilden tagen från Beckholmen mot söder i höjd med Fåfängan.

Select the images you want to order

Share to