Fo207598

Fartyg: FÄRJA 62/257

Bredd över allt 9,02 meter

Längd över allt 54 meter

Reg. Nr.: 10972

Rederi: Statens Vägverk

Byggår: 1962

Varv: Uddevallavarvet AB

Order this image

Share to