Fo207598

Fartyg: FÄRJA 62/257
Bredd över allt 9,02 meter
Längd över allt 54 meter
Reg. Nr.: 10972
Rederi: Statens Vägverk
Byggår: 1962
Varv: Uddevallavarvet AB

Order this image

Share to