Fo207599

Fartyg: FÄRJA 61/262
Bredd över allt 11,72 meter
Längd över allt 54,02 meter
Reg. Nr.: 10974
Rederi: Statens Vägverk
Byggår: 1965
Varv: Uddevallavarvet AB

Order this image

Share to