Flottans skifferoljeverk i Kinnekleva. Den 1940 - 41 uppförda anläggningen.

Övrigt: Foto: MPD

Select the images you want to order

Share to