Bebyggelse med glidform i Västertorp

4 comments

  • Stjärnhusen på Skidvägen 1 och närmast 3 under uppförande. I bakgrunden syns ett av husen på Snöflingebacken.

  • I förgunden pågår arbete på första valvet, Skidvägen 5

  • I förgrunden pågår arbete på första valvet, Skidvägen 5.

  • Tack! Uppskattat med berikande information

Share to