Mössa

Båtmössa m/1952, för menig vid 2.kompaniet.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to