Livstycke

Katalogkort: Lifstycke af brunt kalvskinn. Snörlif med insydda styfva spröt i rygg, sidor och framtill, sex par snörhål och en snörrem af skinn i det nedersta hålet på höger sida samt tio tegellagda flikar delvis i ett stycke med lifvet, delvis tillskarfvade. Foder af grov hvit linnehväf.

Tillhör den äldre kvinnodräkten, kalladt "munkalifstycke". Dylika lif, men af rödt kläde och med grönkantade flikar, förekommo i bruk långt in på 1840-talet.

/P.G.Vistrand/

Skinnet brunt, kraftigt. Med sammanlagt 12 insydda spröt jämnt fördelade runt livet., snörhålen kantsydda med ljust lingarn. Foder av oblekt linne i spetskypert.

Anm. Helt men väl använt, nött och fläckigt.

Sådana skinnlivstycken användes framförallt till vardags, de var mycket slitstarka.

/Berit Eldvik 2008-02 15 Kalvskinn.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Select the images you want to order

Share to