Skavjärn

Huvudliggaren:

"Skafjärn fr. Jukkasjärvi sn, Torne lappmark. Från Vittangi. L[apska:] skuoppa. F[inska:] vittain. Järn att taga spånor med till torkning af härnot (pannskinn) och bellingar (benskinn, på finska: koipi). Ink. af jägmästaren Hugo Samzelius. 1891. Bil. Samzelius 224."

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to