Huvudliggaren: Kruthorn av älghorn, tvågrenat med inristade ornament. Botten , propp och gehäng saknas.

Katalogkortet: Kruthorn av tvågrenat älghorn. Inristade sirater å utsidan. Inåtsidan o-ornerad.

J.Åkerlund/ 2008-09-10

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to