handarbete

Klagoskrift

Lång text broderad i korssöm i svart, blått och vitt tunt lingarn på ofärgat tuskaftat linne, sammansytt av 27 små tygbitar. Väven har 25 tr/cm och 24 insl/cm. Rullfåll med svart tråd. Texten är en klagoskrift och en vädjan om nåd från Mätta Charlotta Fock f. Ridderbielke daterad Jönköpings bastil den 10 däsember 1805.

"Ridderbielke, Metta Charlotta, gift med sergeanten Henrik Johan Fock, förgjorde 1802 sin man jemte tvänne sina barn genom gift, för att få gifta sig med sin amant, gifte skogvaktaren, sedermera roteringskarlen, Johan Fägercrantz, sedan Lilja kallad, som dömdes till 28 dygns vatten och bröd. Efter flera års sittande på bekännelse å Carlstens fästning, blef hon slutligen dömd att mista högra handen, halshuggas och å båle brännas, hvilket allt försiggick d. 7 Nov, 1810 å Fägredsmon i Westergöthland."

Ur Anteckningar om svenska kvinnor utg. 1864 av P.G. Berg.

Hennes skuld kunde aldrig bevisas och klagoskriften är en nådeansökan för den orättvisa rättegång och dom som hon menar sig ha fått.

Hela texten i broderiet. se under Information.

Anm. Broderiet urtaget ur sin glasade ram.

/Berit Eldvik 2011-12-29

  • Tags

+ Add


3 comments

Spännande och märkligt. Att brodera var ju dessutom accepterat i flera samhällskikt till skillnad mot att skriva. Så fick den som broderade också ge uttryck åt sina erfarenheter.
Läs boken Mecurium av Ann Rosman. Hon beskriver väldigt bra hur denna skamfläcken i Sveriges rättsväsende gick till. Om det finns en rättvisa efter detta livet hoppas man att Adam Fock, Doktor Johan Daniel Gustorf och Häradshövding Iörg Arcenius har fått betala för sina synder!
Läst boken och håller absolut med dig!!

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to