Fingerring

Hårlockar av Karl XIV Johan och Magnus Brahe sammanflätade under locket på ringens insida. Skänkt av Karl XIV Johan till Per Gustav Lagerstråle.

Share to