View search

Dörröverstycke

Huvudliggaren:

"a-d 4 dörröverstycken. Oljemålad duk utan ramar. Framställande kvinnofigurer, omgifna af blommor och frukter. a. H. 1,55. B. 1,37. b. H. 1,58. B. 1,39. c. H. 1,38. B. 1,60. d. H. 1,38. B. 1,60."

Utdrag ur bilaga:

"På nåd. befallning öfverlämnas härmed som gåfva till Nordiska Museet följande, ursprungligen den af H.M. Konungen inköpta Mälsåkerssamlingen tillhörande taflor: /.../ 1600-talet /.../ 4 dörrstycken. oljemål. duk, utan blindramar."

Katalogkort:

" Oljemålning på duk. H 1,55, Br 1,37 m.

Kvinnofigur i blå klänning och röd mantel, håller vindruvsklasar, omgiven av frukter. I bakgrunden romerskt landskap. A: 1 med krita 'No 2'. B= 'ursprungligen den af H.M Konungen inköpta Wälsåkerssamlingen tillhörande taflor.' "

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to