Knapp

Huvudliggaren:

"66 knappar. a-ö:2. Bestående af med mässing klädd stomme af trä.

Denna och följande grupper, 85.862-85.870, utgöra tillsammans en af ingeniör Anton Bolinder bildad samling.

Ink. ss 85.862 [=Ink hos fröken Stina Svanberg i Stockholm jämte 85.863-85.870=25 kr. 10/1 1899, Bil. 204.1899.]."

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to