Plånbok

Insekter. Adelsvapen.

1 comment

  • Enligt Svensk Adelsheraldik av Jan Raneke (1990 Corona AB, ISBN 91-564-0966-4) är detta adliga ätten Drufvas vapen. dock skall lejonet rätteligen hava två svansar.

Share to