Täcke

Täcket vävt omkr 1780 av systrarna Elna och Karna Persdotter till Karnas bröllop med bonden Nils Mattsson på gården Everlöv 10 i Everlövs socken. Det är ett av 6 stora flamsktäcken vävt av /till systrarna i gästgivargården i Everlöv, se historik i Gertrud Ingers bok "Gästgivardöttrarna i Everlöv, 1974.

/Berit Eldvik 2009-07-02

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Select the images you want to order

Share to