View search

Bonadsmålning

Huvudliggaren:

"Bonadsmålningar, 77 st. större och mindre fragment av. Målade med olje- och täckfärger på grov linneväv i tuskaft och kypert. Huvudsakligen bibliska motiv, bl.a. Susannas historia, de fem sinnena, kopparormen, Elie himmelsfärd, livets brunn, Justitia.

Snarlika 199.675, fr. Hässja i Alfta sn, dat. 1645. Jfr S Svärdström i Fataburen 1936 och 1953."

Bilaga finns med beskrivning av motiv och baksida av varje del samt några med deras inbördes placering. Här nedan har endast måtten skrivits av.

1) L 126 cm, B 112 cm

2) L 134 cm, B 65 cm

3) L 132 cm, B 63 cm

4) L 164 cm, B 126 cm

5) L 70 cm, B 31 cm

6) L 63 cm, B 32 cm

7) L 137 cm, B 47 cm

8) L 95 cm, B 18 cm

9) L 16 cm, B 14 cm

10) L 172 cm, B 125 cm

11) L 290 cm, B 36 cm

12) L 166 cm, B 30 cm

13) L 108 cm, B 28 cm

14) Största diagonal 15 cm

15) L 11 cm, B 13.5 mc

16) L 45 cm, B 29 cm

17) L 13 cm, B 11 cm

18) L 12 cm, B 13 cm

19) L 13 cm, B 13 cm

20) L 12 cm, B 12 cm

21) L 17 cm, B 14 cm

22) L 88 cm, B 28 cm

23) L 23 cm, B 15 cm

24) L 54 cm, B 48 cm

25) L 39 cm, B 10 cm

26) L 25 cm, B 17 cm

27) L 11 cm, B 9 cm

28) L 16 cm, B 43 cm

29) L 20 cm, B 35 cm

30) L 7 cm, B 6 cm

31) L 68 cm, B 26 cm

32) L 68 cm, B 25 cm

33) L 38 cm, B 41 cm

34) L 37 cm, B 43 cm

35) L 22 cm, B 20 cm

36) L 33 cm, B 45 cm

37) L 52 cm, B 14 cm

38) L 10 cm, B 115 cm

39) L 9 cm, B 63 cm

40) L 28 cm, B 12 cm

41) L 58 cm, B 9 cm

42) L 114 cm, B 20 cm

43) L 115 cm, B 12 cm

44) L 111 cm, B 16 cm

45) L 14 cm, B 11 cm

46) L 82 cm, B 14 cm

47) L 70 cm, B 15 cm

48) L 74 cm, B 16 cm

49) L 97 cm, B 24 cm

50) L 32 cm, B 61 cm

51) L 30 cm, B 30 cm

52) L 68 cm, B 49 cm

53) L 60 cm, B 44 cm

54) L 54 cm, B 34 cm

55) L 110 cm, B 16 cm

56) L 118 cm, B 45 cm

57) L 93 cm, B 47 cm

58) L 31 cm, B 36 cm

59) L 26 cm, B 23 cm

60) L 20 cm, B 13 cm

61) L 106 cm, B 13 cm

62) L 127 cm, B 11 cm

63) L 64 cm, B7 cm

64) L 16 cm, B 12 cm

65) L 35 cm, B 17 cm

66) L 39 cm, B 35 cm

67) L 71 cm, B 10 cm

68) L 114 cm, B 14 cm

69) L 35 cm, B 4 cm

70) L 37 cm, B 18 cm

71) L och B 9 cm

72) L 50 cm, B 15 cm

73) L 14 cm, B 6 cm

74) L 38 cm, B 7 cm

75) L 37 cm, B 6 cm

76) L 30 cm, B 10 cm

77) L 17 cm, B 10 cm.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to