Plastflaska

Huvudliggaren:

"Plastflaskor, 7 st, cylindriska, vita, för flytande innehåll, som skall sprutas ut i små skvättar; två märkta 'WEXELLO', de övriga i den mån de har märkning 'FLEXELLO'. "

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to