Näbbskor

Huvudliggaren:

"a-b Skor, näbbskor, 1 par; svart läder; för sommarbruk. L 27 cm, Br 9 cm, H 16 cm. Anv. av giv[aren] i barndomen i Bureå. G[åva] 31/8 1966 [av] Fru Amelie Nordström, Stockholm. [Brukningsort:] Västerbotten Bureå."

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to