Stadsvapen

Rund bricka med svagt sepiakolorerad kopia av sigillavtryck. Ram med textband: SIGILLVM ** CIVIVA * LVDOCIEN. I mitten vid vatten - Göta älv - stående krenellerad portbyggnad Lödösehus med krenellerade skyttegångar och två krenellerade torn med spetsiga tornhuvar. Ornament över borgen.

På baksidan inristad text: Nya Lödöse Stamp f 1500 Museet för nordfornsaker Uppsala S H-bg -52.

Lödöse en nu försvunnen medeltida stad, uppkom under 1100-talet. Ursprungligen låg den 20 km norr om Kungälv på Göta älvs östra strand, men flyttades 1473 längre ned till Säveåns utlopp norr om nuvarande Göteborg. Den nya platsen kallades Nya Lödöse.

Kopian tillverkad inför arbetet med nyutgåva av boken "Svenskt silversmide".

/Heidi Henriksson 2006-12-07

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Order this image

Share to