Duk

En skiss och två pappskivor med fastknutna garnprover. Skissen är gjord med röd och rosa vattenfärg (?) på rött papper som sedan klistrats på ett kartongblad. På kartongbladet står "B-3870 Löparväv 'Skogsvelind' LÖPARE I OLIKSIDIG KORSKYPERT. GUNBORG AHLBERG 1971". Fasttejpad vid skissen sitter en pappskiva med gröna cottolingarner lindade runt. Pappskivan är märkt "SKOGSVELIND G.A."

Garnproverna är av cottolin, på den ena pappskivan i gröna nyanser och på den andra i röda nyanser.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to