Skiss

Tjugo skisser av röllakansmattor, småmattor med mera. Skisserna är gjorda med vattenfärg på papper som sedan är uppklistrade på pappskivor. Skisserna är signerade "Ingrid Skerfe-Nilsson" och några har namn enligt följande: "Gul Ripsruta", "Blå Ripsruta", "Grå Ripsruta", "Humle IV", "Humlestång", "Humle" och "Eldros". Några av skisserna är daterade 1948 respektive 1949.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a folder

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description

Select the images you want to order

Share to