Livstycke

Livstycke av handvävt blått halvylletyg med tegelröda strimmor (med bomull i varpen), i tuskaft med mönster i krabbasnår vävt i ullgarn.

Fodrat med mycket ljust gulbeige linnetyg.

Mönstret består av stjärnor och geometriska mönsterfigurer i tegel- rött, grönt, vitt och ljusblått, glest utspridda över hela ytan.

Mitt fram går två korta flikar ner. I sidorna finns korta sprund och bak ett litet skört som bildats när tygstyckena, som är rundskurna viks ihop till tre veck.

Längs framkankten åtta snörhål i varje sida. En röd snodd av merceriserat bomullsgarn(?) att snöra ihop livet med, är trädd genom nedersta snörhålet. Partiet med snörhålen täcks av en slå av samma material som

livstycket. Slån är bredast upptill, har rak överkant och avslutas nertill med en snibb. Den är fastnäst upptill vid livstyckets högra

sida.

Katalogiserad i Knut Adrian Anderssons katalog I:4:3, i museets arkiv D 2 A:1, som del av en kvinnodräkt bestående av plaggen UM 3:A - G, varav en del är "original" och andra "kopior". I dag kallar vi dem rekonstruktioner. Bertha Kleberg har troligen bidragit till att plaggen införskaffades för att de skulle ställas ut och på så sätt inspirera till bärande av bygdedräkt och tjäna som modell för dräkttillverkare. Livstycket är en rekonstruktion efter original på Tjörn.

Ullgarnet som krabbasnårsmönstret är gjort av är delvis bortslitet på skörtet bak och på väg att slitas bort på flera andra ställen.

Är för övrigt i gott skick och ser oanvänt ut.

Litt; Arnö-Berg, Inga, Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige, Örebro 1976, sid.86-87 (bilder på rekonstruerade bygdedräkter från

Bohuslän).

Nylén, Anna-Maja, Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar Nordiska museets handlingar 77, Lund 1971, sid. 35-38.

Om Bertha Kleberg och om revitalisering av bygdedräkter på 1900-talet:

Arill, David, Bertha Kleberg och bohusdräkten ur Bohusländska folk- minnen Studier och uppteckningar red Arill, David, Uddevalla 1922.

Centergran, Ulla, Bygdedräkter bruk och brukare, Göteborg 1996. Wistrand P G, Bohusländska folkdräkter ur Fataburen häfte 1 1908.

Omkatalogiserat 1997-02-20 VBT

Enligt uppgifter på diarienummer 184/69 KVINNLIGA DRÄKTPLAGG FRÅN BOHUSLÄN TILL UDDEVALLA MUSEUM: Rödstrimmigt ylle på mörk blå botten. Kopia efter original från Linds socken, Valla härad. Tjörn.

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:

Kvinnodräkt; fr. Bohuslän

a) Kjol, mörkblå. b) Livstycke, rödstrimmat på blå botten m. broderier (eft. original fr. Tjörn)

c) Förkläde, vitt m. bredare hålsöm d) Silkesduk, brokig (1,19 x 1,17 m) Ngt trasig e) Särk, Fullständig. Vit. f) Mössa, grönt silke m. spets. d-f original fr. Inland.

Lappkatalog: 76

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Select the images you want to order

Share to